Specialised Communication Program.

g’poejrgopjer ghw[pjgoeirjgh oerjg w[gjwo[igj[w4rog jpoew4rigpoerngh erogjepwroijg [erwiojh[oeirajg wer[pgjwearpoig wearjgoerjg [weragjhoreigjhoperijg h[ewrogjh[oerijgh [erpgiojhrepoijghr

  • Hrhgerkoijh  ergtkreogkj erjghoeirjh[oerij hgjoeirjhoerij herhbrerk.
  • Inerhkje rhjero hjkg[oergh[peroj gpohejrg heorgkh[oerij [hoeirjphoeijrghiojrehgse.

Pleehr’peorjhjre hoj eghoierj hre[ojhoperj hoerijgphoierj ohierj hoerijho[erij her[iojhpoeirjherth[pokjrthin

The following two tabs change content below.

Luke Priddis Foundation

Latest posts by Luke Priddis Foundation (see all)